Morvay: Naša spolupráca s pánom štátnym tajomníkom Rigóom bude intenzívna

Jednou z najdôležitejších úloh Inštitútu Mateja Bela a IUVEN-u v tomto roku bude vybudovanie úzkej spolupráce s našimi kolegami v exekutíve. Včera som sa zastavil u Konráda Rigóa, ktorý napriek prvým šedinám je jedným z najenergickejších ľudí, a i dnes pôsobí mladistvo.  Prvým bodom našej spolupráce bude workshop v Tvrdošovciach, ktorý sa bude konať 24.3. Na workshope ideme skúmať možnosti regionálneho rozvoja v troch aspektoch. Konrád, tebe prajem veľa úspechov a sily!