Michal Goriščák: Občianska vízia 2016 strany Most-Híd

Toľko-krát spomínaný a médiami pretriasaný súdny systém na Slovensku, ktorý vládna garnitúra nemá snahu sprehľadniť a odstrániť jeho nedostatky.

Hovorí sa „každá ryba smrdí od hlavy“ a pre oblasť súdnictva toto príslovie platí doslovne. Aj keď svitá na lepšie časy nezvolením už bývalého predsedu najvyššieho súdu, ani zmena na tomto poste nezaručí efektívnejšie fungovanie súdneho systému, ktorý v dnešnej podobe pôsobí na občana mätúcim dojmom. Jeho neprehľadnosť a uzavretosť dlhodobo spôsobuje nízku vymožiteľnosť práva na Slovensku. Obsadením pozície pre oblasť súdnictva v osobe Lucie Žitňanskej, sa strane Most-Híd darí nájsť riešenia pre toľko kritizovanú oblasť občianskej spoločnosti. V spolupráci s dlhoročným členom ústavnoprávneho výboru Gáborom Gálom a ústavným expertom Petrom Kresákom vtvorili dve časti nosného dokumentu strany Občianska vízia 2016, konkrétne Právny štátÚstavný systém. Transformácia strany spolupráce na občiansku stranu, ktorej stredom záujmu je občan bez rozdielu pohlavia, národnosti, vierovyznania, farby pleti, sexuálnej orientácie či veku je obsahom spomínaného dokumentu. Časti Právny štát a Ústavný systém sú vytvorené na princípe občianstva,  princípe právneho štátu a princípe štátu priateľského voči svojim občanom a nesú jasný rukopis bývalej ministerky spravodlivosti. Prínos Občianskej vízie 2016, obzvlášť otázka Právneho štátu a Ústavného systému spočíva v tom, že doposiaľ nikomu sa nepodarilo takto odborne, prehľadne a jasne analyzovať nedostatky právneho štátu. Legislatívny proces oddelený od celospoločenskej objednávky, zákonodarstvo pod silnejúcim tlakom ekonomických skupín alebo obsahové chyby preberaných európskych smerníc spôsobené nesprávnym prekladom predstavujú len malú časť nedostatkov právneho štátu.  V súčasnosti sa veľa ľudí ocitá v situácii, kedy potrebuje pomoc od štátu, v ktorom vládne zákon spravodlivou rukou a právo  je aplikované rovnakým metrom pre každého. Uplatňovanie týchto princípov predstavujú práve tieto časti dokumentu a súčasne navrhujú riešenia pre vymožiteľnosť práva na Slovensku. Za všetky môžeme spomenúť systém otvorenej justície alebo odpolitizovanie verejnej správy, kedy jej samotný výkon bude zabezpečený  prostredníctvom odborníkov, špecialistov a s tým spojené jasné vymedzenie politických pozícií. V týchto dňoch sa problematika právneho štátu a ústavného systému stáva čoraz diskutovanejšou témou aj s prispením dokumentu z dielne Most-Híd.