Ďakujeme, Viedeň!

Vo Viedni zavreli jednu nemocnicu v strede mesta. Nábytok, ktorý bol vo vynikajúcom stave, nebol rozkrádaný alebo znehodnotený. Namiesto toho ho venovali tým, ktorí to najviac potrebujú. Vďaka našim rakúskym partnerom sme mohli uskutočniť prepravu na Gemer už počas dnešného dňa. Tento nábytok bude slúžiť na zveľadenie školských priestorov. Ďakujeme!