Ideme do regiónov!

Po voľbách do VÚC mládežnícka organizácia IUVEN získala miesto v KSK, kde zabodoval Jozef Želinský z Trebišovského okresu. Touto cestou mu gratulujeme, ale zároveň sa musíme poučiť z našich chýb. IUVEN, ako politická mládežnícka organizácia bola vnímaná ako malý brat strany Most-Híd, s podobnou štruktúrou a celoplošným charakterom. A tu sme urobili chybu. Zabudli sme na identitu jednotlivých regionálnych organizácii, všetko bolo pod jednou vlajkou od Bratislavy až po Kráľovský Chlmec. Preto sme sa rozhodli decentralizovať celú organizáciu vo forme viacerých združení a kruhov. Každá jedna skupina, miestna organizácia má možnosť si vybrať vhodné meno/logo/dizajn pre svoju bunku, od IUVEN-u, ako od zdroja dostane podporu a know-how. Takto ani jeden člen organizácie nemusí stratiť svoju regionálnu identitu, a podávanie informácii bude oveľa ľahšie pre každého „iuveňáka“. Ako aj pre stranu tak aj pre našu organizáciu je kľúčovým aspektom prítomnosť v regiónoch, hlavne tam, kde ľudia reálne potrebujú pomoc. Obnovená štruktúra bude prezentovaná na Sneme organizácie v marci.

Vedenie IUVEN