„What happened to Mainstream Politics in Visegrad Countries“

10.12.2016 sa konala konferencia Inštitút Mateja Bela – Bél Mátyás Intézet a Wilfried Martens Centre for European Studies pod názvom „What happened to Mainstream Politics in Visegrad Countries“

10.12.2016 sa konala konferencia Inštitút Mateja Bela – Bél Mátyás Intézet a Wilfried Martens Centre for European Studies pod názvom „What happened to Mainstream Politics in Visegrad Countries“, kde emeritný premiéri z krajín V4 diskutovali o tom, kde sa stala chyba. Prečo žijeme v postfaktuálnej spoločnosti a akú majú zodpovednosť európskí lídri. Desať členná delegácia IUVEN-u si odniesla cenné informácie a skúsenosti z konferencie. Riaditeľom konferencie bol predseda IUVEN-u, Morvay Péter.