BOJ PROTI EXTRÉMIZMU

26.11.2016 v sobotu sa konala konferencia pod záštitou Hanns Seidel Stiftung Slowakei – Nadácia Hannsa Seidela Slovensko a Inštitút Mateja Bela – Bél Mátyás Intézet pod názvom „Boj proti extrémizmu“.

26.11.2016 v sobotu sa konala konferencia pod záštitou Hanns Seidel Stiftung Slowakei – Nadácia Hannsa Seidela Slovensko a Inštitút Mateja Bela – Bél Mátyás Intézet pod názvom „Boj proti extrémizmu“. Riaditeľom konferencie bol predseda ml.org IUVENMorvay Péter, a viacerí členovia organizácie sa zúčastnili na zaujímavých paneloch.