Top

BOJ PROTI EXTRÉMIZMU

26.11.2016 v sobotu sa konala konferencia pod záštitou Hanns Seidel Stiftung Slowakei - Nadácia Hannsa Seidela Slovensko a Inštitút Mateja Bela - Bél Mátyás Intézet pod názvom "Boj proti extrémizmu".

26.11.2016 v sobotu sa konala konferencia pod záštitou Hanns Seidel Stiftung Slowakei - Nadácia Hannsa Seidela Slovensko a Inštitút Mateja Bela - Bél Mátyás Intézet pod názvom "Boj proti extrémizmu". Riaditeľom konferencie bol predseda ml.org IUVENMorvay Péter, a viacerí členovia organizácie sa zúčastnili na zaujímavých paneloch.